امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

شهدای دانشگاه

 

رضا دادخواه فرهاد رزم پور حسن ولدخانی  علیرضا گلچین 
فرامرز آقاجانی کلخوران  فرامرز سخایی پور  حسین مهدویان سید رضا حسینی
بهزاد كريمي محمد اسماعيل نژاد شفیع خانی مجيد كولاني 
سيدمهدي مقدسي سيني  سید احمد سادات  عبدالرضا احسني پور  ابراهيم عابديني
رمضانعلی آجیلی  حسین خانزاده  کاظم اصغری  سید جبار حاجی نیارکی 
محمود حاجی قاسمی  محمد مهدی فرقانی  مصطفی محبی زائیانی  عبدالحسین همتی 
حسن هاشمی  خسرو پور یوسفی  احمد یوسفی  حمید قزوینی 
التفات محمودی  اکبر رخی ریزی  ابوذر منصور نژاد  محمد ولی پاک روح 
مجتبی حفیظی  علیرضا بدری اقدم  عبدالله قنبری  عبدالرضا حاجی کریمی 
عباس یزدی فر  سید فرج الله فاضلی  سید حمدا... عزیزی  اکبر انصاری 
سید رضا حسینی  سیامک صالحی  رضا علی قاسمی  حسن اسماعیلی 
حسن استاد عظیم  جواد شربتی  جعفر ارتیمانی  افشین رحیم پور 
محمود شیخ  محمد شیخی  محمد حسین مهرآوران  مجید قناتی 
علیرضا محمدی  صفت ا... کاویانی صفدر ستونی  علی نوری 
سید محسن معصومی حمید رضا مدنی بهزاد خاموش  بهنام علیمرادی 
ناصر رئوف سرشت  محمد حسبن کاشانی  محمد ابراهیم جواهری مجتبی علی نژاد 
حسن شجاعی  علیرضا بدلی  علی افضلی  علی اصغر حسین زاده