امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

روزهای مراجعه

 نماينده محترم شركت بيمه ايران ( سركار خانم معينيان) صرفا روزهاي يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8/30لغايت 15/30 در اداره رفاه مستقر مي باشند.


جهت اطلاعات بيشتر با شماره2218 اداره رفاه تماس حاصل نماييد.