امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

صفحات

 
تماس با ما

نشانی:

تهران- لویزان-خیابان شعبانلو - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شماره تماس :

9- 22970060 - 021 - داخلی 2218 آقای نورمحمدی

نمابر:

22970026 - 021

آدرس پست الکترونیکی:

Refah @ sru.ac.ir