امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

ثبت اطلاعات استفاده کنندگان سرمایه بیمه عمر -13990903


راهنما را مطالعه کنید

در صورت نداشتن کلمه عبور و رمز در سیستم شماره پرسنلی ،کد ملی و شماره موبایل خود را به شماره ۰۹۳۸۰۲۴۴۵۶۹ واتساپ بفرستید تا در اسرع وقت کلمه عبور و رمز ایجاد شود

ضمیمه pdf