امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

تعطیلی تمامی مجتمع های اقامتی و پذیرایی تا اطلاع ثانوی -13990702


با توجه به شیوع ویروس کرونا(کروید 19) در مناطق مختلف جغرافیایی و الزام به رعایت اصول و پیشگیرانه همگام با توصیه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذی صلاح و به منظور حفظ هر چه بیشتر سلامت همکاران  و خانواده محترم ایشان تمامی مجتمع های اقامتی و پذیرایی تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. 
پس از عادی شدن شرایط زمان آغاز فعالیت مجتمع ها به اطلاع همکاران خواهد رسید

جاوید ضمیر انوری
مدیر امور اداری و منابع انسانی